image
สืบค้นฐานข้อมูลทรัพย์สินทางปัญญา มข.

ตัวอย่าง/แบบฟอร์ม (Download)
IP คดีดัง

บทความเด่นน่ารู้

คำแนะนำการสืบค้นข้อมูล

สำนักสิทธิบัตรประเทศต่างๆ
ไทย           WIPO       ญี่ปุ่น
ยุโรป           จีน        ฮ่องกง
อเมริกา     นิวซีแลนด์การขอรับความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา
- การยื่นจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร (สำหรับ มข.)
- การยื่นจดลิขสิทธิ์ (สำหรับ มข.)


แบบฟอร์มการยื่นจด (สำหรับบุคคลภายนอก)
- สิทธิบัตร / อนุสิทธิบัตร
- ลิขสิทธิ์


ประกาศ มข. ที่ 1040/2553
- หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ จุลชีพ และ เซลล์เพาะเลี้ยง
ข่าวกิจกรรม/การอบรม
ขอเชิญเข้าศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน มข. เข้าร่วมงาน IP day for KKu Alumni ในวันที่ 27 เมษายน 2561 เวลา 09.30-15.30น. ณ ห้องประชุมสิริคุณากร 4 อาคารสิริคุณากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น (โอกาสดีๆ สำหรับผู้ที่กำลังมองหางานวิจัย เพื่อทำธุรกิจ มีงานทรัพย์สินทางปัญญาของ มข. พร้อมถ่ายทอดในราคาพิเศษ)
** รายละเอียดผลงานที่ถ่ายทอดในราคาพิเศษ คลิก!
ขอเชิญเข้าร่วมอบรม "จะจดเครื่องหมาย
การค้าได้อย่างไร"
ในวันที่ 6 เมษายน 2561
ณ NKC231 อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ1 มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย


ภาพกิจกรรม
ภาพกิจกรรม งานแถลงข่าย IP Day for Alumni ในวันที่ 13 มีนาคม 2561 ณ ห้องสารสิน ชั้น 2 อาคารสิริคุณากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ภาพกิจกรรมงาน K-TLO Training for Executive วันที่ 21-22 ธันวาคม 2560 ณ ห้องประชุมกัลปพฤกษ์ 7 อาคารสิริคุณากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น


คู่มือการสืบค้น/เอกสารการบรรยาย

คู่มือการสืบค้นสิทธิบัตร โดยคุณจิราภรณ์
เหลืองไพรินทร์

ฐานข้อมูลสิทธิบัตรทั่วโลก (ไทย) โดย คุณนิศาชล ศศานนท์ (กรมทรัพย์สินทางปัญญา)

ควมรู้เบื้องต้นข้อมูลสิทธิบัตรและการสืบค้นสิทธิบัตร โดย คุณนิศาชล ศศานนท์ (กรมทรัพย์สินทางปัญญา)


คำถามน่ารู้
คำถามลิขสิทธิ์ใครมีสิทธิ์รับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร

สร้างรายได้จากการอนุญาตให้ใช้สิทธิ
ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา
ชั้น 2 สำนักงานอธิการบดี อาคาร 2
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ถนนมิตรภาพ
อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40002
โทรศัพท์/โทรสาร 0-4320-2733
โทรมือถือ 08-6451-4455
ภายใน 42132 -34, 42763 -64
Email : ip@kku.ac.th


จำนวนผู้เข้าเยียมชม AmazingCounters.com
แบบประเมิน