image
สืบค้นฐานข้อมูลทรัพย์สินทางปัญญา มข.

ตัวอย่าง/แบบฟอร์ม (Download)
IP คดีดัง

บทความเด่นน่ารู้

คำแนะนำการสืบค้นข้อมูล

สำนักสิทธิบัตรประเทศต่างๆ
ไทย           WIPO       ญี่ปุ่น
ยุโรป           จีน        ฮ่องกง
อเมริกา     นิวซีแลนด์
การขอรับความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา
- การยื่นจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร (สำหรับ มข.)
- การยื่นจดลิขสิทธิ์ (สำหรับ มข.)

- การยื่น มาตรา 52 (สำหรับ มข.)

แบบฟอร์มการยื่นจด (สำหรับบุคคลภายนอก)
- สิทธิบัตร / อนุสิทธิบัตร
- ลิขสิทธิ์


ประกาศ มข. ที่ 1040/2553
- หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ จุลชีพ และ เซลล์เพาะเลี้ยง
ข่าวกิจกรรม/การอบรม

ขอเชิญเข้าร่วมอบรม ฟรี! "สืบค้นสิทธิบัตรและให้คำปรึกษาด้านทรัพย์สินทางปัญญา" ในวันที่ 1 เมษายน 2562 ณ ห้องอบรมชั้น 5 อาคารสารสนเทศ (ห้องสมุด) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
สอบถามเพิมเติมได้ที่ คุณธัญชนก ชาติเสนา และ
คุณธรณ์เทพ ชำนิงาน โทรศัพท์ 0-4320-2733
091-1295983, 086-451-4455

งานทรัพย์สินทางปัญญา จากงาน IP day for Alumni
ถ่ายทอดในราคาพิเศษ


ภาพกิจกรรม
ภาพกิจกรรม งาน IP Demo Day (การประกวดผลงาน
ต่อยอดผลิตภัณ์และการดำเนินการธุรกิจ ของนักศึกษา มข. ในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุม Auditorium อาคารสำนักงาน อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่


ภาพกิจกรรม มข. คว้ารางวัล IP Champion ในวันที่ 8 กรกฎาคม 2561 ณ ศูนย์ประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ

ภาพกิจกรรม งานแถลงข่าย IP Day for Alumni ในวันที่ 13 มีนาคม 2561 ณ ห้องสารสิน ชั้น 2 อาคารสิริคุณากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น


ภาพกิจกรรมงาน K-TLO Training for Executive วันที่ 21-22 ธันวาคม 2560 ณ ห้องประชุมกัลปพฤกษ์ 7 อาคารสิริคุณากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น


คู่มือ /เอกสารการบรรยาย

คู่มือการปฏิบัติงาน โดยคุณจิราภรณ์
เหลืองไพรินทร์

ผลงานวิเคราะห์ โดยคุณจิราภรณ์
เหลืองไพรินทร์

คู่มือการสืบค้นสิทธิบัตร โดยคุณจิราภรณ์
เหลืองไพรินทร์

ฐานข้อมูลสิทธิบัตรทั่วโลก (ไทย) โดย คุณนิศาชล ศศานนท์ (กรมทรัพย์สินทางปัญญา)
ควมรู้เบื้องต้นข้อมูลสิทธิบัตรและการสืบค้นสิทธิบัตร โดย คุณนิศาชล ศศานนท์ (กรมทรัพย์สินทางปัญญา)


คำถามน่ารู้
คำถามลิขสิทธิ์ 
IPchampion2018


ใครมีสิทธิ์รับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร

สร้างรายได้จากการอนุญาตให้ใช้สิทธิ
ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา
ชั้น 2 สำนักงานอธิการบดี อาคาร 2
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ถนนมิตรภาพ
อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40002
โทรศัพท์/โทรสาร 0-4320-2733
โทรมือถือ 08-6451-4455
ภายใน 42132 -34, 42763 -64
Email : ip@kku.ac.th


จำนวนผู้เข้าเยียมชม AmazingCounters.com
แบบประเมิน