image
สืบค้นฐานข้อมูลทรัพย์สินทางปัญญา มข.

ตัวอย่าง/แบบฟอร์ม (Download)
IP คดีดัง

บทความเด่นน่ารู้

คำแนะนำการสืบค้นข้อมูล

สำนักสิทธิบัตรประเทศต่างๆ
ไทย           WIPO       ญี่ปุ่น
ยุโรป           จีน        ฮ่องกง
อเมริกา     นิวซีแลนด์

 

คู่มือ/เอกสารการบรรยาย


* คำถามน่ารู้การขอรับความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา
- การยื่นจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร (สำหรับ มข.)
- การยื่นจดลิขสิทธิ์ (สำหรับ มข.)

- การยื่น มาตรา 52 (สำหรับ มข.)

แบบฟอร์มการยื่นจด (สำหรับบุคคลภายนอก)
- สิทธิบัตร / อนุสิทธิบัตร
- ลิขสิทธิ์


ประกาศ มข. ที่ 1040/2553
- หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ จุลชีพ และ เซลล์เพาะเลี้ยง
ข่าวกิจกรรม/การอบรม

IP day for Alumni 2562 ทรัพย์สินทางปัญญา
พร้อมถ่ายทอดในราคาพิเศษ
ในวันที่ 28 สิงหาคม 2562
ณ ห้องประชุม อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น


ขอเชิญเข้าร่วมอบรม "การสืบค้นสิทธิบัตร
และอนุสิทธิบัตร ในวันที่ 21 มิถุนายน 2562
เวลา 09.00-15.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
ชั้น 6 คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

>>>รายละเอียดเพิ่มเติม!


ขอเชิญเข้าร่วมอบรม "สิทธิบัตรและการเขียน
คำขอสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร ในวันที่ 4 กรกฎาคม 2562
เวลา 09.00-14.00 น. ณ ห้อง nk 1403
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วิทยาเขตหนองคาย
>>>รายละเอียดเพิ่มเติม!


ขอเชิญเข้าร่วมงาน "KKU Innovation Day"
ในวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 เวลา 10.00-15.00 น. ณ ห้อง Auditorium อาคารสำนักงานอุทยานวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

>>>รายละเอียดเพิ่มเติม!

ภาพกิจกรรม
ภาพกิจกรรม งาน IP Demo Day (การประกวดผลงาน
ต่อยอดผลิตภัณ์และการดำเนินการธุรกิจ ของนักศึกษา มข. ในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุม Auditorium อาคารสำนักงาน อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่


ภาพกิจกรรม มข. คว้ารางวัล IP Champion ในวันที่ 8 กรกฎาคม 2561 ณ ศูนย์ประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ

ภาพกิจกรรม งานแถลงข่าย IP Day for Alumni ในวันที่ 13 มีนาคม 2561 ณ ห้องสารสิน ชั้น 2 อาคารสิริคุณากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น


ภาพกิจกรรมงาน K-TLO Training for Executive วันที่ 21-22 ธันวาคม 2560 ณ ห้องประชุมกัลปพฤกษ์ 7 อาคารสิริคุณากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น


 
IPchampion2018


ใครมีสิทธิ์รับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร

สร้างรายได้จากการอนุญาตให้ใช้สิทธิ
ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา
ชั้น 2 สำนักงานอธิการบดี อาคาร 2
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ถนนมิตรภาพ
อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40002
โทรศัพท์/โทรสาร 0-4320-2733
โทรมือถือ 08-6451-4455, 09-1129-5983
ภายใน 42132 -34, 42763 -64
Email : ip@kku.ac.th


จำนวนผู้เข้าเยียมชม AmazingCounters.com
แบบประเมิน