เทคนิคการร่างคำขอสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร

ขอเชิญอาจารย์ นักวิจัย เข้าร่วมอบรม “เทคนิคการร่างคำขอสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร”
วันที่ 2 เมษายน 2567
ณ ห้องสิริคุณากร 3 มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ลงทะเบียน :: คลิก>>

ตรวจสอบรายชื่อ :: คลิก>>