สูตรเพียวเร่ข้าวผสมธัญพืช สำหรับผู้ที่มีปัญหาเคี้ยวกลืน

ผู้ประดิษฐ์ ดร.พิมพ์นิภา หิรัญย์สร และคณะ
เลขที่คำขอ 2203002029
บริษัทที่รับอนุญาต บริษัท ซามะดุลฟู้ดส์ จำกัด
สั่งซื้อได้ที่ บริษัท ซามะดุลฟู้ดส์ จำกัด
โทร 099-2356629

ติดต่อศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา: จินดาพร / พรรณรวี/ เบญจมาภรณ์ โทรศัพท์ : 086-4514455 / 043-202733

chinph@kku.ac.th
panravee@kku.ac.th
benjaph@kku.ac.th