กล่องใส่ชิ้นเนื้อ

ผู้ประดิษฐ์ รองศาสตราจารย์สุพินดา คูณมี และคณะ
เลขที่คำขอ 1403000153 อนุสิทธิบัตรเลขที่ 9256
บริษัทที่รับอนุญาต บริษัท นิว เมดิคอล เทคโนโลยี จำกัด (สำนักงานใหญ่)
สั่งซื้อได้ที่ บริษัท นิว เมดิคอล เทคโนโลยี จำกัด (สำนักงานใหญ่)
โทร 063-186-4578

ติดต่อศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา: จินดาพร / พรรณรวี/ เบญจมาภรณ์ โทรศัพท์ : 086-4514455 / 043-202733

chinph@kku.ac.th
panravee@kku.ac.th
benjaph@kku.ac.th