มหาวิทยาลัยขอนแก่นเข้าร่วมนำเสนอผลงานในเวทีการประกวดสิ่งประดิษฐ์ระดับนานาชาติ ครั้งที่ 48 หรือ “The 48th International Exhibition of Inventions Geneva” ณ ศูนย์ประชุม Palexpo นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส

มหาวิทยาลัยขอนแก่นเข้าร่วมนำเสนอผลงานในเวทีการประกวดสิ่งประดิษฐ์ระดับนานาชาติ ครั้งที่ 48 หรือ “The 48th International Exhibition of Inventions Geneva” ณ ศูนย์ประชุม Palexpo นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 26-30 เมษายน 2566 ที่ผ่านมา ซึ่งมีผู้เข้าร่วมงานจากนานาประเทศ ทั้งภาครัฐ เอกชน นักลงทุน มากกว่า 50,000 คน และซึ่งมีผลงานนวัตกรรมเข้าร่วมการประกวดมากกว่า 825 ผลงาน จาก 42 ประเทศ โดยรางวัลที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้รับมีดังนี้

รางวัลเหรียญเงิน Silver Medal จากผลงาน “อาหารเพียรเร่โฮลมีลนุ่นพร้อมทานสำหรับผู้ต้องการการดูแลเป็นพิเศษ (Ready wholemeal puree for special care group)” โดย ดร. พิมพ์นิภา หิรัณย์สร แพทย์หญิงภัทรา วัฒนพันธุ์ นางสาวนหทัย ตั้งภัทรนันท์ และนางสาวปาณิสรา พลดี

รางวัลเหรียญทองแดง Bronze Medal และได้รับรางวัลพิเศษ Special award for the best invention ประเทศอิหร่าน จากผลงาน “3เอส เดนทัลแชมเบอร์ (3S Dental Chamber) โดย รศ. สมเกียรติ เหลืองไพรินทร์ ทันตแพทย์ชวโรจน์ ลีนะศิริมากุล และนายสุวัธชัย เดชาพงศา

Cr: เนื้อหาข่าว/ภาพ มัลลิกา ปลั่งกลาง ฝ่ายนวัตกรรมและวิสาหกิจ