แผ่นรองรับกันกระแทก version 2020

ผู้ประดิษฐ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พนมกร ขวาของ และคณะ
เลขที่คำขอ 2003000298
บริษัทที่รับอนุญาต บริษัท เอส ที โปรดักส์ทีพ จำกัด
สั่งซื้อได้ที่ บริษัท เอส ที โปรดักส์ทีพ จำกัด
โทร 084-534-5567

ติดต่อศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา: จินดาพร / พรรณรวี/ เบญจมาภรณ์ โทรศัพท์ : 086-4514455 / 043-202733

chinph@kku.ac.th
panravee@kku.ac.th
benjaph@kku.ac.th