ประกาศโฆษณา คำขอขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ จุลชีพ เซลล์เพาะเลี้ยง

ประกาศโฆษณา คำขอขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ จุลชีพ เซลล์เพาะเลี้ยง มหาวิทยาลัยขอนแก่น

วัน / เดือน / ปีชื่อผู้ขอชนิดพันธุ์ประเภท
23 พ.ค. 2567ศ.ดร. อลิศรา เรืองแสงจุลินทรีย์ กลุ่มจุลินทรีย์ย่อยสลาย เซลลูโลส เคเคยู-เอ็มซีวัน (cellulolytic microbial consortium KKU-MC1)จุลชีพรายละเอียด
29 เม.ย. 2567รศ.ดร.นันทวัน ฤทธิ์เดชแบคทีเรีย ซูโดโมนาส อะโซโตฟอแมน (Pseudomonas azotoformans P8)จุลชีพรายละเอียด
29 เม.ย. 2567รศ.ดร.นันทวัน ฤทธิ์เดชแบคทีเรีย บาซิลลัส ทีควาเลนสิส (Bacillus tequilensis N15)จุลชีพรายละเอียด
29 เม.ย. 2567รศ.ดร.นันทวัน ฤทธิ์เดชแบคทีเรีย เอนเทอโรแบคเตอร์ อาร์ยี่สิบสี่ (Enterobacter sp. R24)จุลชีพรายละเอียด
17 ก.พ. 2567นายอภิลักษณ์ สลักคำ และคณะแบคทีเรีย พาราค็อกคัส เดไนทริฟิแคนส์ เคเคยู10 (Paracoccus denitrificans KKU01)จุลชีพรายละเอียด
4 ธ.ค. 2566นายพรเทพ ถนนแก้ว แบคทีเรีย Escherichia coli สายพันธุ์ BL21(DE3)-Zmgfoจุลชีพรายละเอียด
17 ส.ค. 2566นายโสภณ บุญลือเชื้อรา ไรโซฟากัส แอกกรีกาตัส (Rhizophagus aggregatus) สายพันธุ์ BM-3g3จุลชีพรายละเอียด
10 ก.ค. 2566นางสาวกุลธิดา เวทีวุฒาจารย์ Genome-edited cholangiocarcinoma cell linesเซลล์เพาะเลี้ยงรายละเอียด
8 มิ.ย. 2566นายพรเทพ ถนนแก้วยีสต์ Pichia kudriavzevii สายพันธุ์ PkAc-9จุลชีพรายละเอียด
25 พ.ค. 2566นางสาวจิรวรรณ อภิรักษากรแบคทีเรีย Lactobacillus pentosus พันธุ์ SKKE3จุลชีพรายละเอียด
25 พ.ค. 2566นางสาวจิรวรรณ อภิรักษากรแบคทีเรีย Lactobacillus plantarum พันธุ์ NBK10จุลชีพรายละเอียด
25 พ.ค. 2566นางสาวจิรวรรณ อภิรักษากรแบคทีเรีย Lactobacillus plantarum พันธุ์ SKKP1จุลชีพรายละเอียด
25 พ.ค. 2566นางสาวจิรวรรณ อภิรักษากรแบคทีเรีย Lactobacillus plantarum พันธุ์ SKKL1จุลชีพรายละเอียด
23 พ.ค. 2566นางสาวจิรวรรณ อภิรักษากร แบคทีเรีย Bacillus subtilis พันธุ์ J12จุลชีพรายละเอียด
15 พ.ค. 2566นางสาวกุลธิดา เวทีวุฒาจารย์Syrian golden hamsterเซลล์เพาะเลี้ยงรายละเอียด
17 ต.ค. 2565นางสาวจินดารัตน์ เอกประเสริฐแบคทีเรีย Lysinibacillus sp. พันธุ์ YLจุลชีพรายละเอียด
25 ก.ค. 2565ผศ.สุวรรณา เนียมสนิทแบคทีเรีย Enterobacter oryzae พันธุ์ 3LSO1จุลชีพรายละเอียด
2 มิ.ย. 2565รศ.วุฒิไกร บุญคุ้มไก่พันธุ์กระดูกดำ-เคเคยู 60พันธุ์สัตว์รายละเอียด
5 ส.ค. 2564รศ.สจี กัณหาเรียงไก่พันธุ์แดงดอกคูณพันธุ์สัตว์รายละเอียด
29 ต.ค. 2564รศ.สุรศักดิ์ ศิริพรอดุลศิลป์KKU2500-3จุลชีพรายละเอียด
1 พ.ย. 2564รศ.สจี กัณหาเรียงไก่พันธุ์ขาวค้ำคูณพันธุ์สัตว์รายละเอียด