ประกาศโฆษณา คำขอขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ จุลชีพ เซลล์เพาะเลี้ยง

ประกาศโฆษณา คำขอขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ จุลชีพ เซลล์เพาะเลี้ยง มหาวิทยาลัยขอนแก่น

วัน / เดือน / ปีชื่อผู้ขอชนิดพันธุ์ประเภท
17 ส.ค. 2566นายโสภณ บุญลือเชื้อรา ไรโซฟากัส แอกกรีกาตัส (Rhizophagus aggregatus) สายพันธุ์ BM-3g3จุลชีพรายละเอียด
10 ก.ค. 2566นางสาวกุลธิดา เวทีวุฒาจารย์ Genome-edited cholangiocarcinoma cell linesเซลล์เพาะเลี้ยงรายละเอียด
8 มิ.ย. 2566นายพรเทพ ถนนแก้วยีสต์ Pichia kudriavzevii สายพันธุ์ PkAc-9จุลชีพรายละเอียด
25 พ.ค. 2566นางสาวจิรวรรณ อภิรักษากรแบคทีเรีย Lactobacillus pentosus พันธุ์ SKKE3จุลชีพรายละเอียด
25 พ.ค. 2566นางสาวจิรวรรณ อภิรักษากรแบคทีเรีย Lactobacillus plantarum พันธุ์ NBK10จุลชีพรายละเอียด
25 พ.ค. 2566นางสาวจิรวรรณ อภิรักษากรแบคทีเรีย Lactobacillus plantarum พันธุ์ SKKP1จุลชีพรายละเอียด
25 พ.ค. 2566นางสาวจิรวรรณ อภิรักษากรแบคทีเรีย Lactobacillus plantarum พันธุ์ SKKL1จุลชีพรายละเอียด
23 พ.ค. 2566นางสาวจิรวรรณ อภิรักษากร แบคทีเรีย Bacillus subtilis พันธุ์ J12จุลชีพรายละเอียด
15 พ.ค. 2566นางสาวกุลธิดา เวทีวุฒาจารย์Syrian golden hamsterเซลล์เพาะเลี้ยงรายละเอียด
17 ต.ค. 2565นางสาวจินดารัตน์ เอกประเสริฐแบคทีเรีย Lysinibacillus sp. พันธุ์ YLจุลชีพรายละเอียด
25 ก.ค. 2565ผศ.สุวรรณา เนียมสนิทแบคทีเรีย Enterobacter oryzae พันธุ์ 3LSO1จุลชีพรายละเอียด
2 มิ.ย. 2565รศ.วุฒิไกร บุญคุ้มไก่พันธุ์กระดูกดำ-เคเคยู 60พันธุ์สัตว์รายละเอียด
5 ส.ค. 2564รศ.สจี กัณหาเรียงไก่พันธุ์แดงดอกคูณพันธุ์สัตว์รายละเอียด
29 ต.ค. 2564รศ.สุรศักดิ์ ศิริพรอดุลศิลป์KKU2500-3จุลชีพรายละเอียด
1 พ.ย. 2564รศ.สจี กัณหาเรียงไก่พันธุ์ขาวค้ำคูณพันธุ์สัตว์รายละเอียด