ภาพกิจกรรม งาน Food Tech Expo วันที่ 20-22 กรกฎาคม 2565 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ ขอนแก่น (KICE)

ภาพกิจกรรมงาน Food Tech Expo วันที่ 20-22 กรกฎาคม 2565 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ ขอนแก่น (KICE)