ภาพกิจกรรมงาน IP Marketing 2020 – วันที่ 18 พฤษภาคม 2564

ภาพกิจกรรมงาน IP Marketing 2020 วันที่ 18 พฤษภาคม 2564 ณ สิริคุณากร 3 มหาวิทยาลัยขอนแก่น