ชุดตรวจคัดกรองความเสี่ยงในการเป็นมะเร็งท่อน้ำดี

นักวิจัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชฎามาศ สกลศิลป์ศิริ และคณะ
เลขที่คำขอ 1903002827
ประเภท ชุดทดสอบ

ติดต่อศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา: จินดาพร / พรรณรวี/ เบญจมาภรณ์ โทรศัพท์ : 086-4514455 / 043-202733

chinph@kku.ac.th
panravee@kku.ac.th
benjaph@kku.ac.th