สูตรและกรรมวิธีผลิตกรดไขมันระเหยง่ายจากกากหม้อกรอง

นักวิจัย ศาสตราจารย์อลิศรา เรืองแสง
เลขที่คำขอ 20030001671
ประเภท เคมีและเทคโนโลยีชีวภาพ

ติดต่อศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา: จินดาพร / พรรณรวี/ ลลิตา โทรศัพท์ : 086-4514455 / 043-202733

  • chinph@kku.ac.th
  • panravee@kku.ac.th
  • lalisu@kku.ac.th