สูตรอาหารวุ้นเลี้ยงพยาธิสตรองจิลอยดิส สเตอร์โคราลิส

นักวิจัย ศาสตราจารย์สมชาย ป􀋒􀋢นละออ
เลขที่คำขอ 1903003009
ประเภท เคมีและเทคโนโลยีชีวภาพ

ติดต่อศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา: จินดาพร / พรรณรวี/ เบญจมาภรณ์ โทรศัพท์ : 086-4514455 / 043-202733

chinph@kku.ac.th
panravee@kku.ac.th
benjaph@kku.ac.th