กรรมวิธีการกราฟต์พอลิอะคริลาไมด์บนน้ำยางธรรมชาติด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง

นักวิจัย รองศาสตราจารย์สิทธิพงษ์ อำนวยพานิชย์
เลขที่คำขอ 2103001231
ประเภท เคมีและเทคโนโลยีชีวภาพ

ติดต่อศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา: จินดาพร / พรรณรวี/ เบญจมาภรณ์ โทรศัพท์ : 086-4514455 / 043-202733

chinph@kku.ac.th
panravee@kku.ac.th
benjaph@kku.ac.th