ฟิล์มสำหรับห่อหุ้มอาหารที่มีส่วนผสมของเครือหมาน้อย

นักวิจัย นายเยสเปอร์ ธีโอโตรัส นิโคลาส คะนายเนนบิร์ก
เลขที่คำขอ 2103001780
ประเภท เคมีและเทคโนโลยีชีวภาพ

ติดต่อศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา: จินดาพร / พรรณรวี/ เบญจมาภรณ์ โทรศัพท์ : 086-4514455 / 043-202733

chinph@kku.ac.th
panravee@kku.ac.th
benjaph@kku.ac.th