พริกยอดสนเข็ม 80

นักวิจัย รองศาสตราจารย์สุชีลา เตชะวงค์สถียร
เลขที่คำขอ 029/2557
ประเภท พันธุ์พืช

ติดต่อศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา: จินดาพร / พรรณรวี/ ลลิตา โทรศัพท์ : 086-4514455 / 043-202733

  • chinph@kku.ac.th
  • panravee@kku.ac.th
  • lalisu@kku.ac.th