สูตรผลิตภัณฑ์ยาเม็ดที่มีส่วนประกอบของ สารสกัดกลีบบัวหลวงพันธุ์ปทุม

นักวิจัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรวรรณ มนทกานติรัตน์ และคณะ
เลขที่คำขอ 2303002983
ประเภท ยา เภสัชภัณฑ์

ติดต่อศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา: จินดาพร / พรรณรวี/ เบญจมาภรณ์ โทรศัพท์ : 086-4514455 / 043-202733

chinph@kku.ac.th
panravee@kku.ac.th
benjaph@kku.ac.th