อนุภาคนาโนซิลิกาเมโซพอร์และกรรมวิธีการผลิตอนุภาคดังกล่าว

นักวิจัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิทธิพงษ์ อานวยพาณิชย์
เลขที่คำขอ 1503001782
ประเภท ยา เภสัชภัณฑ์

ติดต่อศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา: จินดาพร / พรรณรวี/ ลลิตา โทรศัพท์ : 086-4514455 / 043-202733

  • chinph@kku.ac.th
  • panravee@kku.ac.th
  • lalisu@kku.ac.th