กรรมวิธีการผลิตสารสกัดเยื่อหุ้มเมล็ดฟักข้าวที่มีไลโคปีนและเบตาแคโรทีนปริมาณสูงและมีฤทธิ์ต้านมะเร็งเต้านม

นักวิจัย ศาสตราจารย์บังอร ศรีพานิชกุลชัย
เลขที่คำขอ 1403001018
ประเภท ยา เภสัชภัณฑ์

ติดต่อศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา: จินดาพร / พรรณรวี/ เบญจมาภรณ์ โทรศัพท์ : 086-4514455 / 043-202733

chinph@kku.ac.th
panravee@kku.ac.th
benjaph@kku.ac.th