สารสกัดธรรมชาติเพิ่มภูมิคุ้มกันสัตว์น้ำ

นักวิจัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์วาสนา ไพรสิงห์ขรณ์ และคณะ
เลขที่คำขอ 2403000554
ประเภท ผลิตภัณฑ์สำหรับสัตว์

ติดต่อศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา: จินดาพร / พรรณรวี/ เบญจมาภรณ์ โทรศัพท์ : 086-4514455 / 043-202733

chinph@kku.ac.th
panravee@kku.ac.th
benjaph@kku.ac.th