น้ำยาแช่แข็งน้ำเชื้อไก่

นักวิจัย รองศาสตราจารย์เทวินทร์ วงษ์พระลับ
เลขที่คำขอ 1701003828
ประเภท ผลิตภัณฑ์สำหรับสัตว์

ติดต่อศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา: จินดาพร / พรรณรวี/ เบญจมาภรณ์ โทรศัพท์ : 086-4514455 / 043-202733

chinph@kku.ac.th
panravee@kku.ac.th
benjaph@kku.ac.th