อาหารโปรตีนสูงสำหรับสัตว์เคี้ยวเอื้อง

นักวิจัย รองศาสตราจารย์อนุสรณ์ เชิดทอง
เลขที่คำขอ 2103002254
ประเภท ผลิตภัณฑ์สำหรับสัตว์

ติดต่อศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา: จินดาพร / พรรณรวี/ ลลิตา โทรศัพท์ : 086-4514455 / 043-202733

  • chinph@kku.ac.th
  • panravee@kku.ac.th
  • lalisu@kku.ac.th