อุปกรณ์เก็บน้ำลายจากต่อมพาโรติด

นักวิจัย รองศาสตาจราย์พลธรรม ไชยฤทธิ์ และคณะ
เลขที่คำขอ 1303000998
ประเภท เครื่องมือแพทย์

ติดต่อศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา: จินดาพร / พรรณรวี/ เบญจมาภรณ์ โทรศัพท์ : 086-4514455 / 043-202733

chinph@kku.ac.th
panravee@kku.ac.th
benjaph@kku.ac.th