บันไดขึ้น-ลงเตียง 2 ขั้น

นักวิจัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์มยุรี ลี่ทองอิน และคณะ
เลขที่คำขอ 1303001391
ประเภท เครื่องมือแพทย์

ติดต่อศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา: จินดาพร / พรรณรวี/ ลลิตา โทรศัพท์ : 086-4514455 / 043-202733

  • chinph@kku.ac.th
  • panravee@kku.ac.th
  • lalisu@kku.ac.th