อุปกรณ์ป้องกันการเกิดภาวะปลายเท้าตก

นักวิจัย ดร.สมรภพ บรรหารักษ์ และคณะ
เลขที่คำขอ 2003000657
ประเภท เครื่องมือแพทย์

ติดต่อศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา: จินดาพร / พรรณรวี/ ลลิตา โทรศัพท์ : 086-4514455 / 043-202733

  • chinph@kku.ac.th
  • panravee@kku.ac.th
  • lalisu@kku.ac.th