แคปซูลดิลลีเนียสำหรับต้านโรคอัลไซเมอร์

นักวิจัย ศาสตราจารย์อรุณรัตน์ ฉวีราช และคณะ
เลขที่คำขอ 1501002703
ประเภท ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร

ติดต่อศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา: จินดาพร / พรรณรวี/ ลลิตา โทรศัพท์ : 086-4514455 / 043-202733

  • chinph@kku.ac.th
  • panravee@kku.ac.th
  • lalisu@kku.ac.th