ผลิตภัณฑ์น้ำเม่าผลึกเข้มข้นเกาะไม้พร้อมชง

นักวิจัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัชริน ส่งศรี และคณะ
เลขที่คำขอ 1703000525
ประเภท อาหาร

ติดต่อศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา: จินดาพร / พรรณรวี/ เบญจมาภรณ์ โทรศัพท์ : 086-4514455 / 043-202733

chinph@kku.ac.th
panravee@kku.ac.th
benjaph@kku.ac.th