น้ำข้าวโพดข้าวเหนียวสีม่วงที่มีส่วนผสมของน้ำผลไม้

นักวิจัย ศาสตราจารย์กมล เลิศรัตน์ และคณะ
เลขที่คำขอ 1303001123
ประเภท อาหาร

ติดต่อศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา: จินดาพร / พรรณรวี/ ลลิตา โทรศัพท์ : 086-4514455 / 043-202733

  • chinph@kku.ac.th
  • panravee@kku.ac.th
  • lalisu@kku.ac.th