นมสำเร็จรูปชนิดผงพร้อมชงที่มีสารสกัดใบหม่อนและสารสกัดผักแพวเป็นส่วนประกอบ

นักวิจัย ศาสตราจารย์จินตนาภรณ์ วัฒนธร และคณะ
เลขที่คำขอ 1403001016
ประเภท อาหาร

ติดต่อศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา: จินดาพร / พรรณรวี/ เบญจมาภรณ์ โทรศัพท์ : 086-4514455 / 043-202733

chinph@kku.ac.th
panravee@kku.ac.th
benjaph@kku.ac.th