เครื่องผลิตน้ำมันดีเซลและเบนซินจากยางพาราแบบต่อเนื่อง

No URL defined for Wonder PDF Embed
นักวิจัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมพร เกษแก้ว
เลขที่คำขอ 2203002267
ประเภท วิศวกรรม

ติดต่อศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา: จินดาพร / พรรณรวี/ เบญจมาภรณ์ โทรศัพท์ : 086-4514455 / 043-202733

chinph@kku.ac.th
panravee@kku.ac.th
benjaph@kku.ac.th