มอร์ต้าจากเถ้าแกลบอิ่มตัวด้วยสีย้อมและ โลหะหนัก

นักวิจัย รองศาสตราจารย์รัตนา มหาชัย
เลขที่คำขอ 1303000802
ประเภท วิศวกรรม

ติดต่อศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา: จินดาพร / พรรณรวี/ เบญจมาภรณ์ โทรศัพท์ : 086-4514455 / 043-202733

chinph@kku.ac.th
panravee@kku.ac.th
benjaph@kku.ac.th