แผ่นคอนกรีตสะท้อนแสงที่มีเศษแก้วและเถ้าลอยจีโอโพลิเมอร์เป็นส่วนประกอบ

นักวิจัย รองศาสตราจารย์วันชัย สะตะ และคณะ
เลขที่คำขอ 1503000588
ประเภท วิศวกรรม

ติดต่อศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา: จินดาพร / พรรณรวี/ เบญจมาภรณ์ โทรศัพท์ : 086-4514455 / 043-202733

chinph@kku.ac.th
panravee@kku.ac.th
benjaph@kku.ac.th