คอนกรีตมวลเบาอัดแห้งที่มีส่วนผสมของไดอะตอมไมต์เผา

นักวิจัย ศาสตราจารย์ปริญญา จินดาประเสริฐ และคณะ
เลขที่คำขอ 1201004204
ประเภท วิศวกรรม

ติดต่อศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา: จินดาพร / พรรณรวี/ ลลิตา โทรศัพท์ : 086-4514455 / 043-202733

  • chinph@kku.ac.th
  • panravee@kku.ac.th
  • lalisu@kku.ac.th