วงจรป้อนกำลังงานต่ำเข้ากริดของระบบไฟฟ้า

นักวิจัย นายวรินทร์ สุวรรณวิสูตร และคณะ
เลขที่คำขอ 0801004235
ประเภท วิศวกรรม

ติดต่อศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา: จินดาพร / พรรณรวี/ เบญจมาภรณ์ โทรศัพท์ : 086-4514455 / 043-202733

chinph@kku.ac.th
panravee@kku.ac.th
benjaph@kku.ac.th