องค์ประกอบเครื่องสำอางที่มีส่วนผสมของสารสกัดพันซาด

นักวิจัย ผศ.นภภัค ใจภักดี และคณธ
เลขที่คำขอ 1903003195
ประเภท เครื่องสำอาง

ติดต่อศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา: จินดาพร / พรรณรวี/ เบญจมาภรณ์ โทรศัพท์ : 086-4514455 / 043-202733

chinph@kku.ac.th
panravee@kku.ac.th
benjaph@kku.ac.th