ระบบติดตามการรับส่งตัวอย่างเพื่อตรวจวิเคราะห์ผ่านเครือข่ายไร้สาย

นักวิจัย รองศาสตราจารย์สุพินดา คูณมี และคณะ
เลขที่คำขอ 1903000243
ประเภท สารสนเทศและซอฟแวร์

ติดต่อศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา: จินดาพร / พรรณรวี/ ลลิตา โทรศัพท์ : 086-4514455 / 043-202733

  • chinph@kku.ac.th
  • panravee@kku.ac.th
  • lalisu@kku.ac.th