ชุดสื่อเรื่องราวทางสังคม ชุดที่8 มารยาททางสังคม

นักวิจัย อาจารย์สาวิตรี วงศ์กิติรุ่งเรือง
เลขที่คำขอ 430082
ประเภท หนังสือ

ติดต่อศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา: จินดาพร / พรรณรวี/ เบญจมาภรณ์ โทรศัพท์ : 086-4514455 / 043-202733

chinph@kku.ac.th
panravee@kku.ac.th
benjaph@kku.ac.th