คู่มือการออกกำลังกายแบบชี่กงประยุกต์เคเคยู (KKU modified qigong exercise)

นักวิจัย รองศาสตราจารย์นฤมล ลีลายุวัฒน์ และคณะ
เลขที่คำขอ 417576
ประเภท หนังสือ

ติดต่อศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา: จินดาพร / พรรณรวี/ เบญจมาภรณ์ โทรศัพท์ : 086-4514455 / 043-202733

chinph@kku.ac.th
panravee@kku.ac.th
benjaph@kku.ac.th