สื่อเทคโนโลยีเสมือนจริงสำหรับพยาบาลบนคู่มือเรื่อง PICC safety for nurse เพื่อป้องกันการเกิด PICC line Peripherally inserted central catheter มีลิ่มเลือดอุดตันในผู้ป่วยเด็กโรคมะเร็ง

นักวิจัย นางจิตรัดดา มุนมิน และคณะ
เลขที่คำขอ 403849
ประเภท หนังสือ

ติดต่อศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา: จินดาพร / พรรณรวี/ เบญจมาภรณ์ โทรศัพท์ : 086-4514455 / 043-202733

chinph@kku.ac.th
panravee@kku.ac.th
benjaph@kku.ac.th