การอวยพรงานเลี้ยงฉลองมงคลสมรส : การศึกษาตามแนวทางชาติพันธุ์วรรณนาแห่งการสื่อสาร

นักวิจัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทินวัฒน์ สร้อยกุดเรือ
เลขที่คำขอ 401530
ประเภท หนังสือ

ติดต่อศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา: จินดาพร / พรรณรวี/ เบญจมาภรณ์ โทรศัพท์ : 086-4514455 / 043-202733

chinph@kku.ac.th
panravee@kku.ac.th
benjaph@kku.ac.th