หนังสือ ไทยพลักถิ่นคืนถินกับยุทธศาสตร์การดำรงชีพอย่างยั่งยืน

นักวิจัย ดร. มนต์ชัย ผ่องศิริ
เลขที่คำขอ ว.39099
ประเภท หนังสือ

ติดต่อศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา: จินดาพร / พรรณรวี/ เบญจมาภรณ์ โทรศัพท์ : 086-4514455 / 043-202733

chinph@kku.ac.th
panravee@kku.ac.th
benjaph@kku.ac.th