ปวดในเด็ก การพยาบาลแบบองค์รวมโดยยึดครอบครัวเป็นศูนย์กลาง

นักวิจัย รศ.ดร.ดารุณี จงอุดมการณ์
เลขที่คำขอ ว.6543
ประเภท หนังสือ

ติดต่อศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา: จินดาพร / พรรณรวี/ ลลิตา โทรศัพท์ : 086-4514455 / 043-202733

  • chinph@kku.ac.th
  • panravee@kku.ac.th
  • lalisu@kku.ac.th