กรรมวิธีการผลิตจีโอโพลิเมอร์ จากเถ้าแกลบ-เปลือกไม้ผสมเถ้าถ่านหิน

นักวิจัย ศาสตราจารย์ปริญญา จินดาประเสริฐ และคณะ
เลขที่คำขอ 0701002256
ประเภท การเกษตร

ติดต่อศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา: จินดาพร / พรรณรวี/ ลลิตา โทรศัพท์ : 086-4514455 / 043-202733

  • chinph@kku.ac.th
  • panravee@kku.ac.th
  • lalisu@kku.ac.th