กรรมวิธีการผลิตจีโอโพลิเมอร์ จากเถ้าแกลบ-เปลือกไม้ผสมเถ้าถ่านหิน

นักวิจัย ศาสตราจารย์ปริญญา จินดาประเสริฐ และคณะ
เลขที่คำขอ 0701002256
ประเภท การเกษตร

ติดต่อศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา: จินดาพร / พรรณรวี/ เบญจมาภรณ์ โทรศัพท์ : 086-4514455 / 043-202733

chinph@kku.ac.th
panravee@kku.ac.th
benjaph@kku.ac.th