ลูกอมเลิกบุหรี่  – Soft Pastilles  Stop smoking aid

ลูกอมเลิกบุหรี่  – Soft Pastilles  stop smoking aid

Vernonia cinerea (L.) Less หรือ หญ้าดอกขาว เป็นพืชสมุนไพรที่มีส่วนประกอบของสารพฤกษเคมีมากมาย ส่วนต่างๆของหญ้าดอกขาวถูกนำมาใช้ในการรักษาโรคหลายชนิดตามภูมิปัญญาดั้งเดิม เช่น เมล็ดใช้บำรุงร่างการ ใบใช้เป็นยาฝาดสมาน รักษาโรคหอบหืดและโรคผิวหนัง รากถูกใช้เป็นยาแก้ไอ ส่วนต้นนำมาใช้ในการบำรุงเลือด เพื่มพลังงาน แก้ไข ลดอาการท้องอืดและช่วยในการเลิกบุหรี่ นอกจากนี้ยังมีการนำต้นหญ้าดอกขาวมาทำเป็นชา เพื่อทำให้เกิดการรับรสที่ผิดไปสำหรับคนติดบุหรี่ทำให้ไม่อยากสูบบุรี่ อย่างไรก็ตามการที่จะพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มการยอมรับของผู้ที่ต้องการเลิกบุหรี่ยังถูกจำกัดอยู่

การประดิษฐ์เม็ดอมชนิดนุ่มที่มีส่วนประกอบของสารสกัดหญ้าดอกขาวเพื่อลดการสูบบุหรี่สามารถช่วยเพิ่มการยอมรับการใช้ของผู้ที่ต้องการเลิกบุหรี่โดยมีผลการวิจัยรองรับในเรื่องของความสำเร็จในการเลิกบุหรี่

คิดค้นโดย

  • ศาสตราจารย์ บังอร ศรีพานิชกุลชัย
  • ดร. จริงใจ อารีมิตร
  • รองศาสตราจารย์ สุณี เลิศสินอุดม

คณะเภสัชศาสตร์

 


ติดต่อศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา: จินดาพร / พรรณรวี/ เบญจมาภรณ์ โทรศัพท์ : 086-4514455 / 043-202733

chinph@kku.ac.th
panravee@kku.ac.th
benjaph@kku.ac.th