สูตรผักแผ่นอบกรอบ และสูตรขนมปังกรอบที่มีส่วนผสมของแป้งกล้วย

สูตรผักแผ่นอบกรอบ และสูตรขนมปังกรอบที่มีส่วนผสมของแป้งกล้วย

คิดค้นโดย  ศาสตราจารย์จินตราภรณ์ วัฒนธรและ คณะ