สูตรสารสกัดต้านการอักเสบสำหรับแผลที่ผิวหนัง

ข้าวพร้อมรับประทานเสริมโปรตีนไฮโดรเจนเสทจากรำข้าว

คิดค้นโดย  ศาสตราจารย์อรุณรัตน์  ฉวีราช และ คณะ