ผลิตภัณฑ์ลดความอยากอาหาร

ผู้ประดิษฐ์ ศาสตราจารย์อรุณรัตน์ ฉวีราช และคณะ
เลขที่คำขอ 2103003706
บริษัทที่รับอนุญาต บริษัท ไซสีอิฐ จำกัด
สั่งซื้อได้ที่ 099-746-2635
โทร

ติดต่อศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา: จินดาพร / พรรณรวี/ เบญจมาภรณ์ โทรศัพท์ : 086-4514455 / 043-202733

chinph@kku.ac.th
panravee@kku.ac.th
benjaph@kku.ac.th