นมผงที่มีสารสกัดผักแพวและสารสกัดใบหม่อน

ผู้ประดิษฐ์ ศาสตราจารย์จินตนาภรณ์ วัฒนธร และคณะ
เลขที่คำขอ 1403001016 อนุสิทธิบัตรเลขที่ 10562
บริษัทที่รับอนุญาต บริษัท เจดับบลิวเอฟ จำกัด
สั่งซื้อได้ที่ บริษัท เจดับบลิวเอฟ จำกัด
โทร 085-001-6805

ติดต่อศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา: จินดาพร / พรรณรวี/ เบญจมาภรณ์ โทรศัพท์ : 086-4514455 / 043-202733

chinph@kku.ac.th
panravee@kku.ac.th
benjaph@kku.ac.th