ซุปข้าวโพด

ผู้ประดิษฐ์ ศาสตราจารย์จินตนาภรณ์ วัฒนธร และคณะ
เลขที่คำขอ 2203002269
บริษัทที่รับอนุญาต บริษัท โนว่าเฮลธ์ จำกัด
สั่งซื้อได้ที่ บริษัท โนว่าเฮลธ์ จำกัด
โทร 02-415-1007

ติดต่อศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา: จินดาพร / พรรณรวี/ เบญจมาภรณ์ โทรศัพท์ : 086-4514455 / 043-202733

chinph@kku.ac.th
panravee@kku.ac.th
benjaph@kku.ac.th