สบู่บาธบอมสำหรับสัตว์

ผู้ประดิษฐ์ รองศาสตราจารย์จรีรัตน์ เอี่ยมสะอาด
เลขที่คำขอ อนุสิทธิบัตรเลขที่ 17732
บริษัทที่รับอนุญาต ห้างหุ้นส่วนจำกัดสยามเคมีภัณฑ์
สั่งซื้อได้ที่ ห้างหุ้นส่วนจำกัดสยามเคมีภัณฑ์
โทร 081-739-0430

ติดต่อศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา: จินดาพร / พรรณรวี/ เบญจมาภรณ์ โทรศัพท์ : 086-4514455 / 043-202733

chinph@kku.ac.th
panravee@kku.ac.th
benjaph@kku.ac.th