ยาหม่องน้ำกลิ่นดอกไม้

ผู้ประดิษฐ์ รองศาสตราจารย์พรรณี ปึงสุวรรณ
เลขที่คำขอ 2303000275
บริษัทที่รับอนุญาต สถานบริการสุขภาพเทคนิคการแพทย์และกายภาพบำบัด
สั่งซื้อได้ที่ สถานบริการสุขภาพเทคนิคการแพทย์และกายภาพบำบัด (https://amsclinic.kku.ac.th)
โทร 080-059-9771 / 063-320-6933

ติดต่อศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา: จินดาพร / พรรณรวี/ เบญจมาภรณ์ โทรศัพท์ : 086-4514455 / 043-202733

chinph@kku.ac.th
panravee@kku.ac.th
benjaph@kku.ac.th